Átadták a felújított győri vasúti pályát

Nyomtatás

Győr állomás az 1. sz. Budapest – Hegyeshalom A kategóriájú, kétvágányú, villamosított nemzetközi törzshálózathoz tartozó fővonal egyik legforgalmasabb csomóponti állomása. A több mint 2 km hosszú állomáson naponta 400 vonat közlekedik; a Budapest – Hegyeshalmi vasútvonal itt ágazik el Sopron és Pápa - Celldömölk felé.

A beruházásnak célja volt a 20 éve felújított pálya átépítése, továbbá a több mint 50 éve üzemelő, elavult biztosítóberendezés helyett új, korszerű elektronikus biztosítóberendezés telepítése. A felújítást követően a sebesség a személypályaudvaron 100 km/órára, az állomás további szakaszain 160 km/órára növekszik.

Átépültek az átmenővágányok az állomás teljes hosszában, a megelőző vágányok mellett a szigetperonok és az állomási épület előtti félperon. Elbontották a régi peronburkolat szegélyeket, a közműveket, vasúti kábeleket és kábelalépítményeket. Az új kábelek fektetéséhez új alépítmény készült védőcsövekkel, kábelaknákkal. A peronok új burkolata mű kockakőburkolat, a vágányok mellett az esélyegyenlőséget biztosító burkolat épült.

Győr állomáson két gyalogos aluljáró van, melyek az 1950-es években épültek. A beruházás során korszerűsítették mindkét aluljárót: megújult a falburkolat, a világítás és az utas tájékoztató rendszer.

Átépítették a villamos felsővezeték hálózatot, követve a vasúti pálya vonalvezetésének korrekcióit. Korszerű technológián alapuló, elektronikus állomási biztosítóberendezést létesítettek. A berendezés hatókörzete több mint 100 váltóra terjed ki, ezzel hazánk egyik legnagyobb, világszínvonalú állomási biztosítóberendezése épülhetett meg.

A Helsinki folyosó fejlesztését, illetve a hálózatok átjárhatóvá tételét az Európai Unió kiemelten támogatja. Győr vasútállomás átépítése 50% EU támogatással és 50% költségvetési forrásból valósult meg.

A pálya kivitelezésére szerződést az ARRABONA 2005 Konzorciummal kötöttek, a kivitelezés összköltsége 6,5 milliárd forint.

Belépés