Kérdezünk és kérünk: Debrecen közösségi közlekedésének a jövője

Nyomtatás

Alábbi levelünket megküldtük Kósa Lajos polgármester úrnak, melyben elismerésünket fejezzük ki hosszú évek fáradságos munkájáért, hogy a 2-es villamos végre megvalósulhat, valamint javaslatokat, észrevételeket és kérdéseket tettünk fel Debrecen város közösségi közlekedési fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatban. Közreműködési és véleményezési lehetőséget kértünk az egyesület és valamennyi érintett részére az elkövetkező időszakban megvalósuló közösségi közlekedést érintő beruházásokkal és fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatban.

Kérdéseinkben arra szeretnénk választ kapni, hogy a parkolás és a közösségi közlekedés szabályozott keresztfinanszírozási rendszere mikorra valósul meg, hiszen ez biztosítja a közösségi közlekedés infrastrukturális beruházásaira a forrásokat és hosszú távon ez jelent stabil alapot az eljutási időkben is minőségi szolgáltatásnak. A legutóbbi közgyűlésen elfogadott tarifák ugyanis nem tükrözik teljes mértékben azt a szándékot és elkötelezettséget, amelyet Debrecen vállalt a közösségi közlekedés jobbá tétele érdekében.

Az elmúlt időszak lépései és fejlesztési elképzelései (2-es villamos, intermodális csomópont, szolgáltatóváltás stb.) a város közlekedését hosszú időre meghatározzák, ezért nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy a beruházások és a tett intézkedések egymással összhangban legyenek. Ennek érdekében szeretnénk megismerni azt a közlekedési szakemberekből álló szakmai csoportot, akik koordinálják a beruházások összhangját és hatékonyan kezelni a felmerülő közlekedési problémákat. Szeretnénk megismerni a közlekedési koncepcióban foglaltakon túli konkrét, közösségi közlekedési hálózat és tarifarendszer átalakítási terveit és közreműködni azok kidolgozásában, valamint javaslatokat tenni az abban foglaltakkal kapcsolatban.

Úgy gondoljuk, hogy az elkövetkezendő időszak rengeteg feladatot jelent és olyan mérvű átalakítások következnek, amelyeket csak össztársadalmi kompromisszummal szabad megvalósítani. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzat elképzelései, előzetes tervei a szokásosnál is nagyobb nyilvánosságot kapjanak, hogy azokkal kapcsolatban széleskörű szakmai és társadalmi vitákra, egyeztetésekre kerülhessen sor.

CsatolmányMéret
Levél Kósa Lajos polgármesternek97.78 KB

Belépés