Utasok által megküldött észrevételek összefoglalója

Nyomtatás
Egyesületünk 2022. augusztus 28-tól, villamos és trolibusz esetén 2022. november 14-től gyűjti az utasok észrevételeit. Az észrevételeket két időszakra bontva a szeptemberi és novemberi menetrend-módosításokhoz kapcsolódóan elemeztük.
 
Az utasoknak vonalcsoportonként volt lehetőségük észrevételt tenni a tekintetben, hogy az adott vonallal kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak:milyen gyakran, milyen célból használják, valamint milyen hatást érzékelnek a járatok csökkenése, útvonalak rövidülése miatt. Egy utas értelemszerűen több különböző vonalra is küldhetett észrevételt, hiszen más más hatást tapasztalhat a különböző vonalak használata során. A vonal sajátosságai miatt a 22/22Y é 24/24Y vonalakra külön kérdeztünk rá, azonban az elemzésben egy vonalcsoportként szerepel. 
 
A bejegyzések eredeti szövegén nem módosítottunk, - a külön megjelölt az obszcén szavak szűrésén és személyes adatra utaló részleteken kívül. A vonalanként csatolt dokumentumban a bejegyzések időrendi sorrendben szerepelnek, azonban a jobb elemezhetőség végett előre soroltuk azokat az észrevételek, amelyekhez leíró szöveges észrevétel érkezett. A észrevételek grafikonon ábrázolt összesítése az alábbi képeken található.
 
Az űrlapon feltett kérdések alapján arra voltunk kíváncsiak, hogy az utasok mindennapjait milyen módon érinti az, hogy szűkültek az utazási lehetőségek. Az észrevételt beküldők 80%-a napi rendszerességgel használja a közösségi közlekedést, munkába járásra (60%) vagy iskolába járás céljából (30%). Az utasok 61%-a számára a módosított menetrend növelte az eljutási időt, mivel többet kell várniuk a járat indulására, vagy az átszállás miatt többet kell várakozniuk. Különösen aggasztó, hogy az észrevételt beküldők 16% jelölte meg azt, hogy ezt követően más  módon kell utaznia. Ez előrevetíti, hogy milyen arányban és mértékben várható, hogy a korábban rendszeres utasok a továbbiakban nem fogják használni a közösségi közlekedést. A közösségi közlekedéstől elpártoló utasok egy része személygépjármű használatával fogja tovább terhelni a város egyébként is végletegik terhelt közútjait.
 
Utaspanaszok száma vonalanként 2022. szeptemberi menetrendváltás (673 észrevétel)
1. ábra
 
A 2022. szeptemberében végrehajtott járatcsökkentést követően két hónap alatt 673 észrevétel érkezett. A legtöbb panasz a 15/15Y (13,2%), 41/41Y (11,3%), 22/22Y/24/24Y (10,4%) a 25/25Y/125/125Y (6,5%) 19 (5,3%) és, 10/10A/10Y (5,2%) autóbusz-vonalakra érkezett. Ez az adott időszak összes észrevételeinek több mint felét jelentik.
  • A Létai út valamint a Lahner utca elérhetősége nagyon súlyos hátrányokat szenvedett, ez a területet érintő két vonalcsoport 15/15Y és 41/41Y szöveges észrevételeiből is látszik, mivel ezen területen nincs más utazási alternatíva. A Lahner utcát érintő 41Y csak csúcsidőben közlekedik, a 15Y esetében pedig egész nap óránként indul egy járat. A munkanap reggeli 6-7 óra közötti időszakban megszüntetett járatok hiányára több panasz is érkezett zsúfoltságot tapasztalnak az utasok. A érintett területen mindenképpen szükségesnek tartjuk a reggeli órákban a korábbi menetrendnek megfelelő járatsűrűség biztosítását és a vonalak járatainak összehangolását.
  • A 22/22Y/24/24Y esetén a reggeli csúcsiszőszak elégtelen ellátásra, zsúfoltságot éreztek panaszok.
  • A 125/125Y és a kapcsolódó 45-ös vonal a munkanap délután időszakban összehangolatlan a menetrendje. A Vámospércsi úton oda-vissza irányban 10-12 percen belül egyszerre közlekedik mindkét óránként közlekedő járat.  (Megjegyzendő, hogy ezen az útszakaszon a helyközi járatok csúcsidei járatsűrűsége óránkénti 4-5 járat.)
  • A 19-es autóbusz esetén szintén a reggeli csúcsidőszakot érintő járatok csökkentésre érkezett panasz, valamint továbbra is érkeztek kifogások, hogy a vonal járatai nem érintik a Piac utcát és Miklós utcát. Többek között a villamosra történő átszállási kapcsolat romlása jelent gondot.
  • A 10/10A/10Y esetén a TEVA elérhetőségével kapcsolatban érkezett több panasz amiatt, hogy a más vonalakról való átszállás, vagy a helyközi autóbusz elérhetősége lett nehezebb, vagy éppen lehetetlen a megszűnő járatok miatt.
A szeptemberi menetrend módosítást követően a különböző korosztályok közel kiegyenlítetlen jelennek meg. A legtöbb észrevétel a 25-54 év közötti korosztályból érkezett. (7. ábra)
 
 
Utaspanaszok száma vonalanként 2022. novemberi menetrendváltás (593 észrevétel)
2. ábra
 
A 2022. november hónapban végrehajtott járatcsökkentést követően több mint ötszáz észrevétel érkezett közel három hét alatt. Összesen 593 (db) 2022. december 5-ig. Ebben az időszakban a legtöbb panasz a 30/30A/30N/30I (10,6%), 19 (9,9%), 2-es villamos (7,9%), 41 /41Y (7,3%) 43 (6,1%)  vonalkkal kapcsolatban kaptuk.
  • Habár külön-külön is kimutatásra került, figyelemre méltó, hogy a józsai járatokra együttesen panaszok 13,7% érkezett. Mint ismeretes a vonalakon komoly járatcsökkentés történt a délelőtti és a késő esti időszakban, ahol vonalanként 2 órás követés is előfordul, ami az egyenetlen, összehangolatlan menetrenddel párosulva komoly színvonal csökkenést jelent. A korábbi egyenletes 15 perces követés helyett 40-50 perces “üzemszünetek” keletkeztek. A hétvégén a járatok csak a Doberdó utcáig közlekednek, amellyel  kapcsolatban a sarkalatos probléma, a villamosra, illetve villamosról történő átszállás hosszú várakozást eredményez. Csatlakozó autóbuszok esetén pedig jellemző, hogy néhány perccel az érkező járat előtt indul el a másik járat menetrend szerint. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a 2-es villamos ritkítása tovább nehezíti  a megfelelő csatlakozás biztosítását. A 34R autóbuszok esetén az átszállás időszaktól, járattól függő 8-20 percet vesz igénybe menetrend szerint. Ez a teljes utazási idő harmada-negyede. A korábbi menetrend szerint a a közvetlen járatok 8-10 perc alatt már Segner térre érkeztek. A 35R/35YR autóbuszok esetén az átszállás két szélsőséges érték között változik. Vagy 1-2 perc van az átszállásra (ami elfogadható lenne, ha garantáltan biztosított a csatlakozás) vagy 14-15 percet kell várni a csatlakozó járatra. Részletes csatlakozási problémák itt.
  • A 30/30A/30N/30I  vonalak esetén több észrevétel is a babakocsival való közlekedés nehézségeiről számolt be, valamint a hajnali műszakos dolgozók és esti eljutási lehetőségek elégtelensége miatt tettek észrevételt.
  • A 19-es autóbusz esetén a járatok már nem érintik a Jégcsarnokot, csak a Vincellér  utcáig közlekednek. Azt útvonal rövidülése mellett, továbbra is érkeznek panaszok a Piac utca - Miklós utca szakasz hiánya miatt. 
  • A 2-es villamos esetén a napközbeni zsúfoltságra valamint  a kora hajnali és késő esti járatok törlésével kapcsolatosan érkeztek panaszok, több ízben a vonatokhoz való csatlakozás hiánya miatt. A  41 /41Y esetén a korábban is leírt problémák változatlanul fennállnak.
A novemberi menetrend módosítást követően legtöbb észrevétel a 15-18, 19-24 valamint a 45-54 év közötti korosztályból érkezett.  A fiatalabb korosztály első sorban az iskolába való eljutás nehézségeit jelezte. 
 
A felmérésünk jellegéből adódóan nem reprezentatív, azonban a bejegyzések harmada tartalmaz hosszú szöveges észrevételt, amelyek konkrét szituációkat, mindennapi problémákat ismertet, jelen összegzésüket is ezek figyelembevételével állítottuk össze, amely jól tükrözi, hogy milyen problémákat okoz az átgondolatlan, a különböző járatok összehangolását nélkülöző menetrendi átalakítás és járatritkítás
 
[cim]
3. ábra
[cim]
4. ábra
[cim]
5. ábra
[cim]
6. ábra
[cim]
7. ábra
[cim]
8. ábra
[cim]
9. ábra
[cim]
10. ábra

Belépés